top of page

אודות אלונ'ס פמלי אופיס

להשקיע היום בשביל המחר

hand motions

החזון של אלונ'ס פמילי אופיס

אלונ'ס פמילי אופיס ותכנון פיננסי יהווה עסק מומחה פיננסי אובייקטיבי שיהיה לטובת הלקוח (ולא לטובת הבנקים וחברות הביטוח) ויעזור ללקוח ליצור תמהיל פיננסי, פנסיוני וביטוחי שיעבוד בשבילו באופן אופטימלי. זאת בכדי שהכסף של הלקוח ינוהל במכשירים הטובים ביותר בגופים האיכותיים ביותר, הלקוח ישלם פחות עמלות, ימקסם הטבות להם הוא זכאי ויפסיק לשלם על ביטוחים מיותרים.

doing work together

מטרת אלונ'ס פמילי אופיס

להוות לכל לקוח בעל נכסים פיננסים ופנסיונים כתובת מקצועית מתכללת, מבקרת, מעודכנת, יוזמת וחושבת לניהול וליווי אופטימאלי של הרכב נכסיו וסיכוניו המותאמת לקוח על פי צרכיו זאת בכדי שיוכל להתנהל ברווחה, בביטחון ובגאווה לאורך כל ימי חייו ולדור ההמשך.

חמשת השלבים של אלונ'ס פמילי אופיס

שלב ראשון - היכרות אישית ותיאום ציפיות

שלב שני -איסוף נתונים
בשלב זה אנו פונים לכל בתי ההשקעות
וחברות הביטוח שיספקו את הנתונים
הפנסיוניים והביטוחים שלכם (כולל בני זוג
והילדים הגרים בבית). לכל אלו נצרף. את
הנכסים הפיננסים (תיקי השקעות+פיקדונות והנכסים הראליים). כך נקבל התמונה המלאה
של כלל הנכסים הפיננסים, הראליים
והפנסיוניים של המשפחה

שלב שלישי - ניתוח מצב קיים וביצועי
אופטימיזציה פיננסית
בשלב זה עיקר העבודה היא שלנו ואתם ממשיכים להתעסק בשגרת יומכם. אנו מבצעים ניתוח של המצב הקיים לעומת המצב האופטימלי ומכינים לכם חוברת שתכלול את כל הפעולות המומלצות שיישומן עשוי להיות שווה עשרות ולעיתים מאות אלפי שקלים לאורך השנים.

שלב רביעי - מפגש אישי להצגת ניתוח המצב
הקיים והמלצות ליישום
בשלב זה תקבלו את חוברת האופטימיזציה הפיננסית האישית שלכם, לצד הסברים מפורטים על כל המלצה.

שלב חמישי - יישום, ליווי ובקרה
עד העדכון הבא
אומנם שלב זה הינו האחרון לפרק זה, אך ברגע שישנם עדכונים אישיים, משפחתיים וכדומה מיד הופך לשלב הראשון בפרק המעודכן שלכם.

green papers

יתרונות פיננסים של אלונ'ס פמילי אופיס

א. ניסיון רב שנים בתפקידי ניהול, פיתוח, שיווק ומכירות במערכת הפיננסית (מנהל עסקי של בית ההשקעות אקסלנס נשואה) ובמערכת הבנקאית (בנק לאומי)

ב. מקצועיות בעל רישיונות ממשרד האוצר, המשפטים והרשות לני"ע לעסוק בהשקעות פיננסיות, פנסיוניות, נדל"ן וניהול סיכונים

ג. בעלות פרטית – אובייקטיבי בעלות פרטית היוצרת אובייקטיביות מול חברות ביטוח / בתי השקעות

ד. הסכמים חזקים מול היצרנים
(עקרון הגודל) שת"פ עם סוכנות גדולה מאפשר הנאה מתנאים מצוינים מול יצרני ההשקעות והסיכונים, מאפשר לאלון פמילי אופיס להיחשב כעסק המנהל מיליארדי ₪ היקף לקוחות

ה. אנליזה הוליסטית שימוש במערכות. המשכללות נכסי לקוח בראייה הוליסטית: נכסי לקוח (פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים), צורכי לקוח עדכניים, אופטימיזציה בהשקעות, סיכונים, דמי ניהול, אפיקי השקעה

ו. ניהול לקוח שימוש במערכות מתקדמות המאפשרות ראיית לקוח הוליסטית וניהול לקוח לאורך זמן

bottom of page