top of page

 

     תכנון פיננסי Alon’s family office

        תכנון פיננסי מקיף כולל מיפוי של כל מקורות ההכנסה והנכסים הקיימים, הגדרת יעדים ומטרות ברורים לחסכונותינו ברמה האישית/המשפחתית          לעתיד הקרוב והרחוק, תכנון פרישה ובניית תכנית השקעות אופטימלית ליישום, שמטרתה לספק מקסימום תשואה בהלימה לצרכים ולמטרות                במינימום מיסוי ועלויות, וכן לספק שקט נפשי ללא חשש מתנאי השוק המשתנים. 

          תכנון הנכסים הפנסיוניים שלנו זה רק נדבך אחד מהתכנון הפיננסי הכולל       

     פירוט שלבי התכנון הפיננסי המלא באלונ'ס פמילי אופיס:

  • בחינת מקורות הכנסה והוצאות שוטפות.

  • סקירת הנכסים, תיקי ההשקעות, חשבונות החיסכון (פנסיה, גמל והשתלמות) הקיימים וחשבונות בנקאיים

  • לימוד העקרונות החשובים בהשקעות, בדגש על תשואה, הסיכונים וכיצד להתגונן בפניהם

  • הגדרת מטרות ויעדים – שלב בו תידרשו לבצע התבוננות פנימית על כל שאיפותיכם, חלומותיכם, ומטרותיכם, ולתכנן קדימה

  • בניית תכנית השקעות לשם מיקסום תשואה בהלימה למטרות תוך שימת דגש למזעור עלויות דמי הניהול, צמצום למינימום של חבות המס, ופיזור רחב

  • תכנון לאופטימיזציה של הנכסים  אשר מתחשב בהיבט מיסוי , היבט התשואה ובהיבט הכיסוי הביטוחי, תוך ראייה רחבה ובאמצעות ניצול תקנות ואפשרויות מיוחדות

  • בניית תכנית פעולה מסודרת, מדויקת ופשוטה ליישום

  • ביצוע – בשלב זה נהפוך את ההמלצות למציאות בשטח ואדאג לקבלת התנאים הטובים ביותר מבתי ההשקעות וחברות הביטוח ולהשלמה יסודית של הפעולות עליהן החלטנו

  • ליווי שוטף –תוכנית כלכלית צריכה להתאים את עצמה למציאות המשתנה ולכן מיד עם סיום בניית התוכנית אנו קובעים פגישה תקופתית שבה נבצע את ההתאמות הנדרשות

bottom of page